Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310 472 202
e-mail: info@blebaloni.gr
 

 

 

Τα τμήματα μας χωρίζονται σε:

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(ΑΠΟ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ)

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ(ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)

ΠΡΟΝΗΠΙΑ(ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ